přeskočit k navigaci

Inhalanty

Mezi inhalanty (těkavé látky) patří chemické látky obsažené v produktech pro domácnost, jako jsou aerosolové spreje, čistidla, lepidla, nátěrové barvy, ředidla, odlakovače na nehty, Amylnitrit* a plyn do zapalovačů. Tyto látky jsou čichány nebo vdechovány.

Slangové názvy:

  • Čikuli
  • Kellen
  • Poppers

Inhalanty ovlivňují mozek. Když jsou tyto látky nebo výpary vdechované nosem nebo ústy, mohou způsobit trvalé tělesné a duševní poškození. Ochuzují tělo o kyslík a nutí srdce k nepravidelnému a rychlejšímu tepu. Lidé, kteří užívají inhalanty, mohou ztratit čich, trpí nevolnostmi a krvácením z nosu a mohou se u nich rozvinout jaterní, plicní nebo ledvinové potíže. Chronické užívání může vést k redukci svalové hmoty, její pružnosti a síly. Inhalanty mohou zapříčinit neschopnost chodit, mluvit a myslet normálně. Nejničivější poškození je působeno mozkovým tkáním při vdechování jedovatých výparů přímo do nosní dutiny.

Krátkodobé vlivy:

Kromě výše zmíněných rizik mohou inhalanty zapříčinit úmrtí uživatele v důsledku infarktu nebo udušením, když vdechované výpary zcela nahradí kyslík v plicích a centrálním nervovém systému. Člověk pod vlivem inhalantů může nečekaně jednat s neobvyklou agresivitou.

Dlouhodobé vlivy:

Mohou způsobit poškození svalstva a snížení pružnosti svalů a síly. Mohou trvale poškodit tělo a mozek.

Další informace najdete také v brožuře Pravda o inhalantech

* Amylnitrit (dusitan amylnatý): nažloutlá kapalina, která se používá k rozšíření cév, někdy též zneužívaná jako droga

« Pervitin (metamfetamin)

Heroin »

Kapitoly:

Stáhnout v PDF

Další brožury

Drogy, marihuana, alkohol, extáze, kokain, crack, pervitin, metamfetaminy, těkavé látky, heroin, LSD, tlumící léky, jak drogy působí, drogy a život, prevence drog, drogová závislost, druhy drog, ESPAD

Podmínky použití a ochranné známky

Podmínky použití a informace k ochranným známkám © 2009 Řekni ne drogám – řekni ano životu. Všechna práva vyhrazena.

Logo „Řekni ne drogám – řekni ano životu“ je ochranná známka ve vlastnictví Foundation for a Drug-Free World a je použita s jejich svolením.

Výhradním vlastníkem materiálů na webu www.drogy.cz je občanské sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu (IČ: 266 03 772) se svolením autora materiálů, tedy Foundation for a Drug-Free World.

Občanskému sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu náleží veškerá autorská práva k celému obsahu, který je umístěn na www.drogy.cz, a to včetně textů, videí, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Občanské sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu uděluje právo návštěvníkům a uživatelům využívat texty, soubory a videa poskytnutých ke stažení na tomto webu k osobním účelům nebo za účelem poskytování vzdělání. Přitom vzdělání musí být poskytováno výhradně zdarma a nesmí být dotčeno právo jiných autorů nebo osob.

Kopírování a přebírání částí nebo ucelených informací z webu www.drogy.cz je povoleno pouze za podmínky, že se jedná o nekomerční záležitost a bude uveden zdroj informace: „Publikováno na webu www.drogy.cz“.