přeskočit k navigaci

Kokain a crack

Kokain a crack lze užívat ústně, nosem (šňupat), pomocí jehly nebo v případě cracku vdechováním výparů vzniklých jeho zahříváním.

Slangové názvy:

  • Kokain
  • Crack
  • Kokos
  • Kokeš
  • Sníh
  • Koks
  • Cukr

Mezi termíny popisující užívání kokainu patří žvýkání, šňupání, injekčně (šlehání) a kouření.

Slovo kokain odkazuje na drogu v práškové formě (kokain) nebo krystalické formě (crack).

Vyrábí se z rostliny koka a spolu s pervitinem* je jednou z nejnávykovějších drog vůbec.

Krátkodobé vlivy:

Kokain způsobuje krátkodobé intenzivní opojení, které je okamžitě následováno opakem – intenzivními pocity deprese a podrážděnosti a touhou po další dávce. Lidé, kteří ho užívají často, nejsou schopni řádně jíst nebo spát. Mohou zažívat výrazně zvýšený tlukot srdce, svalové záchvaty a křeče. Droga může v uživatelích vyvolat paranoiu, hněv, nepřátelské pocity a úzkost, dokonce i když nejsou v drogovém opojení.

Dlouhodobé vlivy:

Kromě výše zmíněných účinků může kokain způsobit přecitlivělost, výkyvy nálad, neklid, paranoiu a sluchové halucinace. S užíváním se tolerance (odolnost) vůči droze zvyšuje, takže pro stejně silné opojení je nutno užít její větší množství.

„Dojezd“ (konec účinků opojení) této drogy může způsobovat těžké deprese, které se prohlubují s každým dalším užitím. Ty se mohou natolik zhoršit, že závislý je schopen čehokoliv, aby drogu získal – včetně vraždy. Pokud nedokáže drogu získat, deprese se může zintenzivnit natolik, že je doslova dohnán k sebevraždě.

Další informace najdete také v brožurach Pravda o kokainu a Pravda o cracku

* pervitin: vysoce návyková droga stimulující centrální nervovou soustavu

« Extáze

Pervitin (metamfetamin) »

Kapitoly:

Stáhnout v PDF

Další brožury

Drogy, marihuana, alkohol, extáze, kokain, crack, pervitin, metamfetaminy, těkavé látky, heroin, LSD, tlumící léky, jak drogy působí, drogy a život, prevence drog, drogová závislost, druhy drog, ESPAD

Podmínky použití a ochranné známky

Podmínky použití a informace k ochranným známkám © 2009 Řekni ne drogám – řekni ano životu. Všechna práva vyhrazena.

Logo „Řekni ne drogám – řekni ano životu“ je ochranná známka ve vlastnictví Foundation for a Drug-Free World a je použita s jejich svolením.

Výhradním vlastníkem materiálů na webu www.drogy.cz je občanské sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu (IČ: 266 03 772) se svolením autora materiálů, tedy Foundation for a Drug-Free World.

Občanskému sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu náleží veškerá autorská práva k celému obsahu, který je umístěn na www.drogy.cz, a to včetně textů, videí, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Občanské sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu uděluje právo návštěvníkům a uživatelům využívat texty, soubory a videa poskytnutých ke stažení na tomto webu k osobním účelům nebo za účelem poskytování vzdělání. Přitom vzdělání musí být poskytováno výhradně zdarma a nesmí být dotčeno právo jiných autorů nebo osob.

Kopírování a přebírání částí nebo ucelených informací z webu www.drogy.cz je povoleno pouze za podmínky, že se jedná o nekomerční záležitost a bude uveden zdroj informace: „Publikováno na webu www.drogy.cz“.