přeskočit k navigaci

Marihuana

Marihuana se obvykle balí do cigarety nazývané joint. Lze ji též uvařit jako čaj nebo zamíchat do jídla či kouřit ve vodní dýmce, které se říká bong.

Slangové názvy:

 • Brčko
 • Tráva
 • Rostlina
 • Špek
 • Maruška
 • Gras
 • Hulení
 • Zelí
 • Marijánka
 • Skunk
 • Mařena
 • Gandža
 • Prd
 • Skéro
 • Kouření
 • Superskunk
 • Konopí
 • Majoránka
 • Jointy
 • Kytka
 • Joint

V České republice je kolem 299 500 dospívajících ve věku od 15 do 19 let, kteří se dle Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) již dostali do kontaktu s drogou. Vzhledem k tomu, že v samotné zemi žije okolo 680 000 dospívajících, měl zkušenost s nelegální drogou téměř každý druhý.

Marihuana je dnes většinou podstatně silnější, než bývala kdysi. Vývoj technik pěstování a výběr semen vedly k vyšlechtění mnohem silnější drogy. Tím došlo k výraznému nárůstu počtu mladých kuřáků trávy, kteří byli přijati na pohotovosti v souvislosti s užitím marihuany.

Protože s užíváním se tolerance (odolnost vůči této droze) zvyšuje, marihuana může uživatele vést ke konzumaci silnějších drog pro dosažení stejného zážitku. Když se vliv drogy oslabuje, konzument se může obrátit k silnějším drogám, aby se zbavil nechtěných stavů, které ho kdysi přivedly k užívání marihuany. Marihuana samotná nevede k užívání jiných drog: lidé berou drogy, aby se zbavili nechtěných situací nebo pocitů. Droga (marihuana) na chvíli maskuje problém (po dobu, co je uživatel pod jejím vlivem). Jakmile opojení pomine, vrátí se onen nechtěný stav či situace s větší intenzitou. Uživatel pak začne vyhledávat silnější drogy, protože marihuana přestane „fungovat“.

Krátkodobé vlivy:

Ztráta koordinace a narušení vnímání času, zrakového a sluchového vnímání. Dalšími účinky jsou ospalost, zčervenání očí, zvýšená chuť k jídlu a uvolnění svalstva. Může se zrychlit srdeční tep. Ve skutečnosti se může zvýšit riziko infarktu u uživatele během první hodiny po kouření marihuany, minimálně pětkrát. Zhoršení paměti a zhoršení schopnosti řešit problémy vedou ke zhoršení celkového prospěchu ve škole.

Dlouhodobé vlivy:

Dlouhodobé užívání může způsobit psychotické příznaky. Mohou též poškodit plíce a srdce, zhoršit příznaky bronchitidy a zapříčinit kašel a pískání v plicích. A mohou snížit schopnost těla bojovat s plicními infekcemi a nemocí.

Další informace najdete také v brožuře Pravda o marihuaně

« ZÁKLADNÍ FAKTA O BĚŽNĚ
ZNEUŽÍVANÝCH DROGÁCH

Alkohol »

Kapitoly:

Stáhnout v PDF

Další brožury

Drogy, marihuana, alkohol, extáze, kokain, crack, pervitin, metamfetaminy, těkavé látky, heroin, LSD, tlumící léky, jak drogy působí, drogy a život, prevence drog, drogová závislost, druhy drog, ESPAD

Podmínky použití a ochranné známky

Podmínky použití a informace k ochranným známkám © 2009 Řekni ne drogám – řekni ano životu. Všechna práva vyhrazena.

Logo „Řekni ne drogám – řekni ano životu“ je ochranná známka ve vlastnictví Foundation for a Drug-Free World a je použita s jejich svolením.

Výhradním vlastníkem materiálů na webu www.drogy.cz je občanské sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu (IČ: 266 03 772) se svolením autora materiálů, tedy Foundation for a Drug-Free World.

Občanskému sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu náleží veškerá autorská práva k celému obsahu, který je umístěn na www.drogy.cz, a to včetně textů, videí, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Občanské sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu uděluje právo návštěvníkům a uživatelům využívat texty, soubory a videa poskytnutých ke stažení na tomto webu k osobním účelům nebo za účelem poskytování vzdělání. Přitom vzdělání musí být poskytováno výhradně zdarma a nesmí být dotčeno právo jiných autorů nebo osob.

Kopírování a přebírání částí nebo ucelených informací z webu www.drogy.cz je povoleno pouze za podmínky, že se jedná o nekomerční záležitost a bude uveden zdroj informace: „Publikováno na webu www.drogy.cz“.