přeskočit k navigaci

Pervitin (metamfetamin)

Krystalický metamfetamin neboli pervitin bývá šňupán, kouřen nebo aplikován nitrožilně. Nízké dávky jsou v některých zemích k dostání ve formě tablet.

Slangové názvy:

  • Perník
  • Met
  • Péčko
  • Raketa
  • Piko
  • Urychlovač
  • Čeko
  • Peří
  • Ice
  • Budík

Krystalický metamfetamin je formou metamfetaminu, který připomíná drobné úlomky skla nebo lesklé modrobílé krystaly. Na ulici je znám jako „péčko“, „peří“, „perník“ a pod dalšími názvy. Je velmi silným a nanejvýš návykovým uměle vytvořeným stimulantem, který zapříčiňuje agresivitu a násilné nebo psychotické chování. Mnoho uživatelů se zmiňuje o tom, že byli závislí od prvního setkání s drogou. Pervitin způsobuje jednu z nejhůře léčitelných závislostí.

Krátkodobé vlivy:

Negativní účinky mohou zahrnovat narušení spánkového rytmu, hyperaktivitu, nevolnost, pocity velikášství, zvýšenou agresivitu a podrážděnost. Může vést k omezení chuti k jídlu a následnému snížení tělesné hmotnosti. Ve vyšších dávkách působí silnější opojení následované zvýšeným neklidem a někdy násilným chováním. Další účinky zahrnují nespavost, zmatek, halucinace, úzkost a paranoiu. Může způsobit křeče vedoucí k smrti.

„Pervitin byl mou nejoblíbenější drogou, avšak užíval jsem i další – levné, snadno dostupné, vysoce návykové a samozřejmě snadno uživatelné. Zkusil jsem pervitin jednou a BUM! Byl jsem závislý. Jednou z věcí, kterou má závislost ovlivnila, byla má hudební kariéra. Měl jsem skvělou kapelu a hrál skvělou hudbu a měl skvělé spoluhráče, kteří nebyli jen členy kapely, ale i mými nejlepšími přáteli. To vše se změnilo, když jsem začal užívat pervitin.“
– Brad

Dlouhodobé vlivy:

Zvýšený srdeční tep a krevní tlak, poškození mozkových cév vedoucí k mrtvici nebo srdeční arytmii a selhání srdečního systému nebo smrti. Může poškodit játra, ledviny a plíce. Uživatelé mohou trpět poškozením mozku včetně selhání paměti a snížení schopnosti pochopit abstraktní pojmy. Ti, kdo se ze závislosti vyléčí, často trpí výpadky paměti a extrémními výkyvy nálad.

Další informace najdete také v brožuře Pravda o pervitinu

« Kokain a crack

Inhalanty »

Kapitoly:

Stáhnout v PDF

Další brožury

Drogy, marihuana, alkohol, extáze, kokain, crack, pervitin, metamfetaminy, těkavé látky, heroin, LSD, tlumící léky, jak drogy působí, drogy a život, prevence drog, drogová závislost, druhy drog, ESPAD

Podmínky použití a ochranné známky

Podmínky použití a informace k ochranným známkám © 2009 Řekni ne drogám – řekni ano životu. Všechna práva vyhrazena.

Logo „Řekni ne drogám – řekni ano životu“ je ochranná známka ve vlastnictví Foundation for a Drug-Free World a je použita s jejich svolením.

Výhradním vlastníkem materiálů na webu www.drogy.cz je občanské sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu (IČ: 266 03 772) se svolením autora materiálů, tedy Foundation for a Drug-Free World.

Občanskému sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu náleží veškerá autorská práva k celému obsahu, který je umístěn na www.drogy.cz, a to včetně textů, videí, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Občanské sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu uděluje právo návštěvníkům a uživatelům využívat texty, soubory a videa poskytnutých ke stažení na tomto webu k osobním účelům nebo za účelem poskytování vzdělání. Přitom vzdělání musí být poskytováno výhradně zdarma a nesmí být dotčeno právo jiných autorů nebo osob.

Kopírování a přebírání částí nebo ucelených informací z webu www.drogy.cz je povoleno pouze za podmínky, že se jedná o nekomerční záležitost a bude uveden zdroj informace: „Publikováno na webu www.drogy.cz“.