přeskočit k navigaci

Ketamin

Ketamin, který se řadí mezi „disociační anestetika,“* se užívá v práškové či tekuté formě jako anestetikum, obvykle veterinární. Lze jej užívat injekčně nebo rozpuštěný v nápojích, šňupat, nebo přidávat do jointů či cigaret. Ve Spojených státech byl ketamin zařazen na seznam sledovaných látek v roce 1999.

Krátkodobé a dlouhodobé účinky zahrnují například zvýšený tep a krevní tlak, nevolnost, zvracení, otupělost, depresi, amnézii, halucinace a potenciálně smrtelné dýchací potíže. Uživatelé ketaminu si také mohou vypěstovat silný návyk. Při požití větších dávek mohou uživatelé zažít pocity opuštění vlastního těla nebo bezprostřední blízkosti smrti.

Ketamin je pro své účinky, vyvolávající odloučené, snové stavy, během nichž se uživatel jen stěží dokáže pohybovat, zneužíván jako pomocný prostředek při znásilněních během milostných schůzek.

* Disociační anestetika: drogy, které zkreslují vnímání zraku a sluchu a vyvolávají pocity odtažení (disociace) od okolí i sebe sama.

« Antidepresiva

Zneužívání volně prodejných léků »

Kapitoly:

Stáhnout v PDF

Další brožury

Zneužívání léků na předpis, léky, závislost na lécích, léková závislost, tlumivé léky, tlumící léky, opioidy, opiáty, stimulanty, stimulancia, antidepresiva, psychofarmaka, hypnotika, analgetika, sedativa, antipsychotika, barbituráty, benzodiazepiny, trankvilizéry, Rohypnol, Ritalin, Subutex, Metadon, Kodein, Hydrocodon, Concerta, Ketamin, Diazepam, prevence, drogy a jejich následky

Podmínky použití a ochranné známky

Podmínky použití a informace k ochranným známkám © 2009 Řekni ne drogám – řekni ano životu. Všechna práva vyhrazena.

Logo „Řekni ne drogám – řekni ano životu“ je ochranná známka ve vlastnictví Foundation for a Drug-Free World a je použita s jejich svolením.

Výhradním vlastníkem materiálů na webu www.drogy.cz je občanské sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu (IČ: 266 03 772) se svolením autora materiálů, tedy Foundation for a Drug-Free World.

Občanskému sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu náleží veškerá autorská práva k celému obsahu, který je umístěn na www.drogy.cz, a to včetně textů, videí, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Občanské sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu uděluje právo návštěvníkům a uživatelům využívat texty, soubory a videa poskytnutých ke stažení na tomto webu k osobním účelům nebo za účelem poskytování vzdělání. Přitom vzdělání musí být poskytováno výhradně zdarma a nesmí být dotčeno právo jiných autorů nebo osob.

Kopírování a přebírání částí nebo ucelených informací z webu www.drogy.cz je povoleno pouze za podmínky, že se jedná o nekomerční záležitost a bude uveden zdroj informace: „Publikováno na webu www.drogy.cz“.