přeskočit k navigaci

Léky na předpis, co o nich nevíte

Řada léků na předpis je kvůli svému potenciálu zneužívání a závislosti Americkou protidrogovou agenturou (DEA) řazena do stejné kategorie, jako opium či kokain. Mezi tyto drogy patří Ritalin a Dexedrin (stimulanty) a léky proti bolesti OxyContin, Demerol a Roxanol.

Řada současných pouličních drog byla v minulosti předepisována lékaři či psychiatry jako léky. Pod tíhou důkazů o jejich negativních účincích byly po čase zakázány. Mezi tyto drogy patří například heroin, kokain, LSD, pervitin a extáze.

Zneužívání léků na předpis může být dokonce nebezpečnější než zneužívání ilegálně vyráběných drog. Vyšší účinnost těchto syntetických (uměle vyrobených) drog, dostupných na předpis, s sebou nese i vyšší riziko předávkování. To se týká zejména OxyContinu a podobných utišujících prostředků proti bolesti – počet případů úmrtí následkem jejich užívání se během pěti let více než zdvojnásobil.

Mnoho lidí si neuvědomuje, že distribuce či prodej léků na předpis (netýká se lékařů) je právě tak ilegální, jako prodej kokainu či heroinu a nese s sebou vysoké pokuty a tresty odnětí svobody. Pokud je následkem takové činnosti něčí úmrtí, mohou být dealeři odsouzeni i k doživotí.

« Zneužívání léků na předpis

Kategorie zneužívaných
léků na předpis
»

Kapitoly:

Stáhnout v PDF

Další brožury

Zneužívání léků na předpis, léky, závislost na lécích, léková závislost, tlumivé léky, tlumící léky, opioidy, opiáty, stimulanty, stimulancia, antidepresiva, psychofarmaka, hypnotika, analgetika, sedativa, antipsychotika, barbituráty, benzodiazepiny, trankvilizéry, Rohypnol, Ritalin, Subutex, Metadon, Kodein, Hydrocodon, Concerta, Ketamin, Diazepam, prevence, drogy a jejich následky

Podmínky použití a ochranné známky

Podmínky použití a informace k ochranným známkám © 2009 Řekni ne drogám – řekni ano životu. Všechna práva vyhrazena.

Logo „Řekni ne drogám – řekni ano životu“ je ochranná známka ve vlastnictví Foundation for a Drug-Free World a je použita s jejich svolením.

Výhradním vlastníkem materiálů na webu www.drogy.cz je občanské sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu (IČ: 266 03 772) se svolením autora materiálů, tedy Foundation for a Drug-Free World.

Občanskému sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu náleží veškerá autorská práva k celému obsahu, který je umístěn na www.drogy.cz, a to včetně textů, videí, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Občanské sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu uděluje právo návštěvníkům a uživatelům využívat texty, soubory a videa poskytnutých ke stažení na tomto webu k osobním účelům nebo za účelem poskytování vzdělání. Přitom vzdělání musí být poskytováno výhradně zdarma a nesmí být dotčeno právo jiných autorů nebo osob.

Kopírování a přebírání částí nebo ucelených informací z webu www.drogy.cz je povoleno pouze za podmínky, že se jedná o nekomerční záležitost a bude uveden zdroj informace: „Publikováno na webu www.drogy.cz“.