přeskočit k navigaci

Mezinárodní statistiky

Jen v USA zneužije každý den 2 500 mladistvých (ve věku 12 až 17 let) úplně poprvé léky na recept proti bolesti.

Ačkoli je zneužívání léků na předpis nejrozšířenější ve Spojených státech, jedná se o celosvětový problém, který se projevuje i v Evropě, Jižní Africe a Jižní Asii. Jen ve Spojených státech je více než 15 milionů lidí, kteří zneužívají léky na recept. Je to víc než celkový počet všech, kteří vykázali zneužití kokainu, halucinogenů, inhalantů a heroinu.

„Uvědomila jsem si, že Xanax beru čím dál více. Vzala jsem si volno v práci, abych se s tím vypořádala. Neuvědomovala jsem si, že jsem závislá, prostě jsem najednou přestala brát. Příští čtyři dny a noci jsem strávila v posteli. Nejedla jsem ani nespala. Pořád jsem zvracela. Měla jsem halucinace. Během třetího dne bez Xanaxu jsem začala ztrácet koordinaci a rovnováhu, vrážela jsem do věcí. Čtvrtý den už jsem si opravdu dělala starosti, protože se dostavily křeče.“
– Patricia

V České republice je podle odhadu 4 250 uživatelů Subutexu (návykový psychotropní opiát, který je svými účinky podobný heroinu).

Průzkum z roku 2007 ve Spojených státech zjistil, že 3,3 procenta 12 až 17letých a 6 procent 17 až 25letých zneužilo léky na recept v předešlém měsíci.

V ČR užilo v roce 2007 léky s tlumivým účinkem (sedativa) 9,1 % dospívajících ve věku 16 let (cca 15 000).

V roce 2005 se jen v USA 4,4 milionu mladistvých ve věku 12 až 17 let přiznalo, že berou léky proti bolesti na lékařský předpis a 2,3 milionu jich vzalo stimulant jako je Ritalin na recept. Dále 2,2 milionu jich zneužilo volně prodejné léky jako sirup proti kašli. Nyní je průměrný věk takového zneužití 13 až 14 let.

statistika

Tlumivé léky, opioidy a antidepresiva způsobují více úmrtí z předávkování (45%) než kokain, heroin, pervitin a amfetaminy (39%) dohromady. V minulosti bylo nejvíce úmrtí ve Spojených státech zaznamenáváno v městských čtvrtích obývaných Afroameričany. V současnosti se ale na první místa statistik protlačily bělošské venkovské komunity. Stejný trend lze pozorovat v počtu hospitalizací kvůli zneužívání drog a nemocničních pohotovostí z důvodu předávkování. Z celkového počtu 1,4 milionu pacientů přijatých na pohotovost v souvislosti s drogami, bylo 598 542 případů kvůli zneužívání léčiv nebo z důvodu kombinace léčiv a dalších drog.

Průzkumy ukazují, že téměř 50 % náctiletých se domnívá, že léky na předpis jsou mnohem méně nebezpečné než ilegální pouliční drogy – 60 % až 70 % dotázaných uvedlo, že domácí lékárnička je pro ně hlavním zdrojem drog.

Podle údajů Národního centra pro závislosti při Kolumbijské univerzitě je u náctiletých, kteří zneužívají léky na předpis, dvakrát vyšší riziko užívání alkoholu, pětinásobné riziko užívání marihuany a dvanáct až dvacetkrát vyšší riziko užívání ilegálních pouličních drog, jako jsou heroin, extáze a kokain, než u náctiletých, kteří drogy na předpis nezneužívají.

V roce 2007 Americká protidrogová agentura (DEA ) zjistila, že zneužívání léku proti bolesti Fentanylu, způsobilo smrt více než 1 000 lidí v USA v daném roce. Fentanyl je třicet až padesátkrát silnější než heroin.

« Zneužívání volně prodejných léků

Pravda o drogách »

Kapitoly:

Stáhnout v PDF

Další brožury

Zneužívání léků na předpis, léky, závislost na lécích, léková závislost, tlumivé léky, tlumící léky, opioidy, opiáty, stimulanty, stimulancia, antidepresiva, psychofarmaka, hypnotika, analgetika, sedativa, antipsychotika, barbituráty, benzodiazepiny, trankvilizéry, Rohypnol, Ritalin, Subutex, Metadon, Kodein, Hydrocodon, Concerta, Ketamin, Diazepam, prevence, drogy a jejich následky

Podmínky použití a ochranné známky

Podmínky použití a informace k ochranným známkám © 2009 Řekni ne drogám – řekni ano životu. Všechna práva vyhrazena.

Logo „Řekni ne drogám – řekni ano životu“ je ochranná známka ve vlastnictví Foundation for a Drug-Free World a je použita s jejich svolením.

Výhradním vlastníkem materiálů na webu www.drogy.cz je občanské sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu (IČ: 266 03 772) se svolením autora materiálů, tedy Foundation for a Drug-Free World.

Občanskému sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu náleží veškerá autorská práva k celému obsahu, který je umístěn na www.drogy.cz, a to včetně textů, videí, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Občanské sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu uděluje právo návštěvníkům a uživatelům využívat texty, soubory a videa poskytnutých ke stažení na tomto webu k osobním účelům nebo za účelem poskytování vzdělání. Přitom vzdělání musí být poskytováno výhradně zdarma a nesmí být dotčeno právo jiných autorů nebo osob.

Kopírování a přebírání částí nebo ucelených informací z webu www.drogy.cz je povoleno pouze za podmínky, že se jedná o nekomerční záležitost a bude uveden zdroj informace: „Publikováno na webu www.drogy.cz“.