přeskočit k navigaci

Tlumivé léky

Tlumivé léky zahrnují velmi širokou oblast léků, jejichž cílem je hlavně tlumit, uklidňovat anebo snižovat napětí či úzkost. Vyrábějí se ve formě různobarevných tablet či kapslí nebo jako roztoky.

Některé léky z této kategorie, jako například Zyprexa, Seroquel či Oxazepam, jsou označovány jako „velké trankvilizéry“, což jsou léky zmírňující pocit úzkosti a duševního napětí.

Lékům jako Xanax, Diazepam (= Valium), Radepur a Neurol, se často říká „benzo“ (zkratka pro benzodiazepiny*).

Ostatní léky, jako jsou Rohypnol, Hypnogen a Nitrazepam, se řadí mezi léky, které mají sedativní a hypnotické účinky.

* benzodiazepin: uklidňující prostředek, který vyvolává uvolnění svalů a uklidňuje duševní rozrušení

« Kategorie zneužívaných
léků na předpis

Účinky tlumivých léků »

Kapitoly:

Stáhnout v PDF

Další brožury

Zneužívání léků na předpis, léky, závislost na lécích, léková závislost, tlumivé léky, tlumící léky, opioidy, opiáty, stimulanty, stimulancia, antidepresiva, psychofarmaka, hypnotika, analgetika, sedativa, antipsychotika, barbituráty, benzodiazepiny, trankvilizéry, Rohypnol, Ritalin, Subutex, Metadon, Kodein, Hydrocodon, Concerta, Ketamin, Diazepam, prevence, drogy a jejich následky

Podmínky použití a ochranné známky

Podmínky použití a informace k ochranným známkám © 2009 Řekni ne drogám – řekni ano životu. Všechna práva vyhrazena.

Logo „Řekni ne drogám – řekni ano životu“ je ochranná známka ve vlastnictví Foundation for a Drug-Free World a je použita s jejich svolením.

Výhradním vlastníkem materiálů na webu www.drogy.cz je občanské sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu (IČ: 266 03 772) se svolením autora materiálů, tedy Foundation for a Drug-Free World.

Občanskému sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu náleží veškerá autorská práva k celému obsahu, který je umístěn na www.drogy.cz, a to včetně textů, videí, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Občanské sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu uděluje právo návštěvníkům a uživatelům využívat texty, soubory a videa poskytnutých ke stažení na tomto webu k osobním účelům nebo za účelem poskytování vzdělání. Přitom vzdělání musí být poskytováno výhradně zdarma a nesmí být dotčeno právo jiných autorů nebo osob.

Kopírování a přebírání částí nebo ucelených informací z webu www.drogy.cz je povoleno pouze za podmínky, že se jedná o nekomerční záležitost a bude uveden zdroj informace: „Publikováno na webu www.drogy.cz“.