přeskočit k navigaci

Mezinárodní statistiky

Podle údajů Organizace spojených národů, 158,8 milionu lidí na celém světě kouří marihuanu – což je více než 3,8 % obyvatelstva planety.

Více než 94 milionů lidí ve Spojených státech přiznává, že ji užilo alespoň jednou.

Podle Národního průzkumu užívání drog a zdraví z roku 2007, 2,1 milionu lidí v USA toho roku poprvé zneužilo marihuanu.

V roce 2007 bylo v USA 6,7 % mladých lidí ve věku od 12 do 17 let pravidelnými kuřáky marihuany.

Podle odhadů vlády USA se tamní produkce marihuany zvýšila během posledních 25 let desetinásobně: z 1000 tun v roce 1981 na 10000 tun v roce 2006. Není překvapením, že 58 % lidí ve věku 12 až 17 let, bylo pod vlivem kanabisu jen za poslední rok.

Z dospělých lidí starších 26 let, kteří užívali marihuanu ještě před dovršením patnácti let, 62% užilo v určitém momentu svého života kokain; 9 % alespoň jednou užilo heroin a 54 % užilo léky ovlivňující mysl, pro jiné než léčebné účely.

Vedle alkoholu je marihuana druhou nejčastěji nalezenou drogou v tělech řidičů, kteří se stali oběťmi smrtelných dopravních nehod.

V České republice mělo v roce 2007 již 20,7 % školáků do 13ti let zkušenost s marihuanou, což je oproti roku 2003 nárůst o 5,5 %. (Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách ESPAD, 2007).

Ze studie ESPAD vyplývá nárůst užití nejvíce zneužívané drogy marihuany u studentů ve věku 16 let ze 43,8 % v roce 2003 na 45,1 % v roce 2007.

Stejná studie v ČR v roce 2007 potvrdila sníženou výkonnost ve škole v důsledku užívání nelegálních drog u 19,3 % studentů, problémy ve vztazích s rodiči uvedlo 14,1 % a problémy ve vztazích s přáteli uvedlo 16,6 % studentů.

« Alkohol versus marihuana

Škodlivé účinky marihuany »

Kapitoly:

Stáhnout v PDF

Další brožury

Marihuana, tráva, ganja, joint, špek, skunk, hašiš, cannabis, THC, kanabinoidy, konopí seté, konopí indické,
delta-9-tetrahydrocannabinol, prevence, drogy a jejich následky, ESPAD

Podmínky použití a ochranné známky

Podmínky použití a informace k ochranným známkám © 2009 Řekni ne drogám – řekni ano životu. Všechna práva vyhrazena.

Logo „Řekni ne drogám – řekni ano životu“ je ochranná známka ve vlastnictví Foundation for a Drug-Free World a je použita s jejich svolením.

Výhradním vlastníkem materiálů na webu www.drogy.cz je občanské sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu (IČ: 266 03 772) se svolením autora materiálů, tedy Foundation for a Drug-Free World.

Občanskému sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu náleží veškerá autorská práva k celému obsahu, který je umístěn na www.drogy.cz, a to včetně textů, videí, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Občanské sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu uděluje právo návštěvníkům a uživatelům využívat texty, soubory a videa poskytnutých ke stažení na tomto webu k osobním účelům nebo za účelem poskytování vzdělání. Přitom vzdělání musí být poskytováno výhradně zdarma a nesmí být dotčeno právo jiných autorů nebo osob.

Kopírování a přebírání částí nebo ucelených informací z webu www.drogy.cz je povoleno pouze za podmínky, že se jedná o nekomerční záležitost a bude uveden zdroj informace: „Publikováno na webu www.drogy.cz“.