přeskočit k navigaci

Za kouřovou clonou

Užívání marihuany není škodlivé jen pro samotného kuřáka trávy. On sám se také může stát ohrožením pro společnost.

Výzkum jasně ukazuje, že marihuana může způsobovat problémy v každodenním životě. Průzkum mezi 129 vysokoškolskými studenty, kteří kouřili marihuanu alespoň 27 dní z celého měsíce před provedením testu, zjistil závažné snížení životně důležitých schopností souvisejících s pozorností, pamětí a schopností se učit. Průzkum mezi pracovníky poštovních služeb odhalil, že ti, kdo měli pozitivní výsledek testu na marihuanu, měli o 55 % více nehod, o 85 % více zranění a o 75 % větší nárůst absencí v zaměstnání.

Studie provedená v Austrálii odhalila, že osoby pod vlivem marihuany byly odpovědné za 4,3 % smrtelných dopravních nehod.

Je téměř nemožné vyrůstat v Americe nebo kterékoli jiné zemi a nebýt vystaven drogám. Tlak vrstevníků nutící mladé lidi experimentovat s drogami je vysoký a pravdivé informace o nebezpečích drog nejsou vždy k dispozici.

„Učitel ve škole, do které jsem chodila, kouřil tři až čtyři jointy denně. Přivedl ke kouření jointů řadu studentů – mě nevyjímaje. Jeho dealer mě pak donutil užívat heroin, což jsem učinila bez odporu. Tehdy jsem měla pocit, jako by bylo mé vědomí již mrtvé.“
– Veronique, 19

Řada lidí vám řekne, že marihuana není nebezpečná. Uvažujte nad tím, kdo vám tuto informaci říká. Jsou to stejní lidé, kteří se vám snaží prodat pytlík s trávou nebo ji sami užívají?

Marihuana může poškodit paměť uživatele – a tento vliv může trvat dny a týdny poté, co okamžité účinky drogy pominou. V jedné studii byla skupina těžkých kuřáků marihuany požádána, aby si vybavila slova uvedená na seznamu. Jejich schopnost správně si zapamatovat slova se vrátila do normálu až čtyři týdny poté, co přestali kouřit.

Studenti, kteří užívají marihuanu, mají horší známky a menší pravděpodobnost přijetí na vysokou školu než studenti, kteří marihuanu nekouří. Jednoduše nemají tytéž schopnosti pamatovat si a používat informace jako jejich spolužáci, kteří tyto drogy neužívají.

« Na cestě k drogové závislosti

Co vám řeknou dealeři »

Kapitoly:

Stáhnout v PDF

Další brožury

Marihuana, tráva, ganja, joint, špek, skunk, hašiš, cannabis, THC, kanabinoidy, konopí seté, konopí indické,
delta-9-tetrahydrocannabinol, prevence, drogy a jejich následky, ESPAD

Podmínky použití a ochranné známky

Podmínky použití a informace k ochranným známkám © 2009 Řekni ne drogám – řekni ano životu. Všechna práva vyhrazena.

Logo „Řekni ne drogám – řekni ano životu“ je ochranná známka ve vlastnictví Foundation for a Drug-Free World a je použita s jejich svolením.

Výhradním vlastníkem materiálů na webu www.drogy.cz je občanské sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu (IČ: 266 03 772) se svolením autora materiálů, tedy Foundation for a Drug-Free World.

Občanskému sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu náleží veškerá autorská práva k celému obsahu, který je umístěn na www.drogy.cz, a to včetně textů, videí, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Občanské sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu uděluje právo návštěvníkům a uživatelům využívat texty, soubory a videa poskytnutých ke stažení na tomto webu k osobním účelům nebo za účelem poskytování vzdělání. Přitom vzdělání musí být poskytováno výhradně zdarma a nesmí být dotčeno právo jiných autorů nebo osob.

Kopírování a přebírání částí nebo ucelených informací z webu www.drogy.cz je povoleno pouze za podmínky, že se jedná o nekomerční záležitost a bude uveden zdroj informace: „Publikováno na webu www.drogy.cz“.