přeskočit k navigaci

Mezinárodní statistiky

Mezi uživateli ilegálních drog, kteří je v roce 2007 užili poprvé v životě, byla nejoblíbenější marihuana a léky proti bolesti – oboje byly užívány zhruba stejným počtem Američanů od 12 let a výše. Užívání léků proti bolesti k jinému než lékařskému účelu se zvýšilo o 12 procent.

V ČR užilo v roce 2007 léky s tlumivým účinkem (sedativa) 9,1% dospívajících ve věku 16 let (cca 15 000).

Špatné zacházení s léky k utišení bolesti tvoří celou třetinu celkového problému zneužívání léků na recept. Z těchto léků proti bolesti je Hydrokodon nejčastěji zneužívané kontrolované léčivo v USA.

Bylo zjištěno, že metadon, který byl kdysi v USA používán v léčebných centrech pro závislé a dnes jej doktoři užívají jako lék proti bolesti, byl za rok 2007 jen na Floridě příčinou 785 úmrtí. (Pozn.: V ČR je léčba Metadonem státem podporována).

Zneužívání léků na recept se také zvyšuje u starších Američanů, především jde-li o léky proti úzkosti jako Xanax a léky k utišení bolesti jako OxyContin.

Ve Velké Británii jsou údajně deseti tisíce lidí závislých na lécích proti bolesti, jako jsou Solpadein a Neurofen Plus.

Lékaři a terapeuti uvádějí, že zneužívání léků proti bolesti na recept je jednou z nejobtížněji léčitelných závislostí.

« Léky proti bolesti: Krátká historie

Varovné známky závislosti
na lécích proti bolesti
»

Kapitoly:

Stáhnout v PDF

Další brožury

Léky proti bolesti, léky, tlumící léky, sedativa, analgetika, opioidy, opiáty, opium, morfium, Metadon, Oxykodon, Hydrocodone, Demerol, Kodein, Alnagon, účinky léků proti bolesti, historie léků proti bolesti, prevence, drogy a jejich následky

Podmínky použití a ochranné známky

Podmínky použití a informace k ochranným známkám © 2009 Řekni ne drogám – řekni ano životu. Všechna práva vyhrazena.

Logo „Řekni ne drogám – řekni ano životu“ je ochranná známka ve vlastnictví Foundation for a Drug-Free World a je použita s jejich svolením.

Výhradním vlastníkem materiálů na webu www.drogy.cz je občanské sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu (IČ: 266 03 772) se svolením autora materiálů, tedy Foundation for a Drug-Free World.

Občanskému sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu náleží veškerá autorská práva k celému obsahu, který je umístěn na www.drogy.cz, a to včetně textů, videí, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Občanské sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu uděluje právo návštěvníkům a uživatelům využívat texty, soubory a videa poskytnutých ke stažení na tomto webu k osobním účelům nebo za účelem poskytování vzdělání. Přitom vzdělání musí být poskytováno výhradně zdarma a nesmí být dotčeno právo jiných autorů nebo osob.

Kopírování a přebírání částí nebo ucelených informací z webu www.drogy.cz je povoleno pouze za podmínky, že se jedná o nekomerční záležitost a bude uveden zdroj informace: „Publikováno na webu www.drogy.cz“.