přeskočit k navigaci

Varovné známky závislosti na lécích proti bolesti

Léky proti bolesti (OxyContin, Vicodin, Kodein, Darvocet, Lortab, Lorcet a Percocet) sice uleví od bolesti, zároveň však mohou způsobit, že je člověk začne „potřebovat“ už jen k tomu, aby se cítil „normálně.“

Zde je deset varovných znamení, před kterými byste se měli mít na pozoru, pokud máte podezření, že někdo, koho znáte je závislý na těchto lécích:

  1. Zvýšené užívání: Jak si tělo tvoří vůči droze toleranci, je zapotřebí stále větší dávky k dosažení téhož účinku.
  2. Změna povahy: Posuny v energii, náladách a schopnosti se soustředit následkem toho, že každodenní starosti jsou odsunuty na pozadí důležitosti a do popředí se dostává potřeba drogy.
  3. Stažení ze společnosti: Odtažitost vůči přátelům a rodině.
  4. Přetrvávající užívání: Závislý užívá drogu i poté, co zdravotní komplikace, kterou droga pomáhala léčit, pominula.
  5. Shánění receptů: Závislý tráví mnoho času a jezdí velmi daleko za několika různými lékaři, aby získal drogy.
  6. Změna denních zvyklostí a zhoršení osobní hygieny; změna stravovacích návyků a doby spánku; neustálý kašel, rýma, zarudlé oči a strnulý pohled.
  7. Nezodpovědnost: Zanedbává domácí práce a neplatí účty, často se omlouvá ze školy či práce.
  8. Přecitlivělost: Normální zrakové a sluchové vjemy a emoce jsou pro závislého příliš silné; halucinace.
  9. Přechodná ztráta vědomí a zapomnětlivost: Závislý zapomíná události, které se staly, a krátkodobě ztrácí vědomí.
  10. Agresivita: Pokud má závislý pocit, že by někdo mohl jeho tajemství odhalit, stane se agresivním a na běžné otázky odpovídá verbálním napadáním ve snaze svou závislost skrýt.

« Mezinárodní statistiky

Pravda o drogách »

Kapitoly:

Stáhnout v PDF

Další brožury

Léky proti bolesti, léky, tlumící léky, sedativa, analgetika, opioidy, opiáty, opium, morfium, Metadon, Oxykodon, Hydrocodone, Demerol, Kodein, Alnagon, účinky léků proti bolesti, historie léků proti bolesti, prevence, drogy a jejich následky

Podmínky použití a ochranné známky

Podmínky použití a informace k ochranným známkám © 2009 Řekni ne drogám – řekni ano životu. Všechna práva vyhrazena.

Logo „Řekni ne drogám – řekni ano životu“ je ochranná známka ve vlastnictví Foundation for a Drug-Free World a je použita s jejich svolením.

Výhradním vlastníkem materiálů na webu www.drogy.cz je občanské sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu (IČ: 266 03 772) se svolením autora materiálů, tedy Foundation for a Drug-Free World.

Občanskému sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu náleží veškerá autorská práva k celému obsahu, který je umístěn na www.drogy.cz, a to včetně textů, videí, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Občanské sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu uděluje právo návštěvníkům a uživatelům využívat texty, soubory a videa poskytnutých ke stažení na tomto webu k osobním účelům nebo za účelem poskytování vzdělání. Přitom vzdělání musí být poskytováno výhradně zdarma a nesmí být dotčeno právo jiných autorů nebo osob.

Kopírování a přebírání částí nebo ucelených informací z webu www.drogy.cz je povoleno pouze za podmínky, že se jedná o nekomerční záležitost a bude uveden zdroj informace: „Publikováno na webu www.drogy.cz“.