Ritalin je obchodní název pro metylfenidát, který Americká protidrogová agentura (DEA) klasifikuje jako narkotikum kategorie II – tedy stejně jako kokain, morfium a amfetaminy*. Pro své stimulační účinky je často zneužíván dospívajícími.

Přestože je Ritalin používán jako droga na lékařský předpis, má závažné účinky včetně nervozity, nespavosti, anorexie (poruch příjmu potravy), nechutenství, změn pulsu, srdečních potíží, ztráty hmotnosti. Sám výrobce přiznává, že se jedná o návykovou drogu.

V červnu 2005 vydal Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) řadu zdravotních doporučení určených veřejnosti, která obsahují varování, že Ritalin a podobné drogy mohou způsobovat vizuální halucinace, sebevražedné myšlenky a psychotické chování, stejně jako agresivitu nebo násilné chování.

Jeden z jeho tvůrců formuloval své myšlenky takto: „Rodičům nikdo nikdy neřekne: „Ehm, jen tak mimochodem, jednou za čas umře dítě jen proto, že užívalo předepsaný lék.“ Nebo: „Jen tak mimochodem, děti užívající stimulanty mají v budoucnu dvakrát vyšší sklony k drogové závislosti.“ Nebo: „Jen tak mimochodem, u třetiny dětí léčených těmito léky se rozvinou příznaky nutkavého chování již během prvního roku užívání.“

* amfetamin: látka stimulující centrální nervovou soustavu, často nazývaná „speed“

Zjistěte si fakta