Pervitin je českým označením pro krystalický metamfetamin. Je jednou z forem drogy nazývané metamfetamin.

Metamfetamin je bílá látka ve formě prášku nebo krystalů, kterou lidé užívají šňupáním, kouřením nebo nitrožilně aplikací injekční stříkačkou. Někteří ho dokonce užívají ústně. U všech se však rozvine silná touha pokračovat v užívání, protože droga vytváří falešný pocit štěstí a pohodlí – drogové opojení (silný pocit nebo zážitek) charakteristický jistotou, hyperaktivitou a zvýšenou energií. Uživatel též zažívá sníženou chuť k jídlu. Účinky této drogy obvykle trvají 6 až 8 hodin, ale mohou trvat až 24 hodin.

První zážitek může zahrnovat určitý pocit slasti, ale ničivé účinky pervitinu působí již od samého počátku užívání.

Zjistěte si fakta